صفحه ها
دسته
توجه
دختر پرستار زیبای مسیحی(5مطلب)
{ یتیم نوازی ممنوع ؟نماز.دعا. آش رشته.غیبت آزاد}
www.qaraati.ir
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 61620
تعداد نوشته ها : 47
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

 روح خدا در کالبد روح الله  

چهاردهم خرداد روز جاودانگی روح الله

  روح الله واژه ای روحانی است که ریشه در اعتقادات دینی دارد شما در دین اسلام در بسیاری از موارد به این واژه بر خورد می کنید که ترکیب شده از روخ والله است هرکدام جداگانه معنی خاص خودرا دارد ودر مجموع هم معنی خاص خودرا دارد در عرف محلی هم بدون توجه به فرهنگ لغت در بسیاری از محاوره های روزانه بااین کلمه مقدس برخورد می کنید به روح خدا قسم  من این کار را نکرده ام یعنی برای ÷اکی وصداقت خود بسیاری از ادیان هم با این کلمات مقدس مانوس هستند از جمله مسیحیان روح الله کلمه مقدس واسم مبارکی است که زیبنده حضرت عیسی علیه السلام است عیسی  روح الله روحی که به آسمان رفت روح خدا . اما درایران روح الله نام مبارکی است که از آسمان فرود آمد روح خدا در کالبد روح الله دمید کودکی بدنیا آمد که نامش از ابتدا روح الله بود با صداقت وبا وقار او آمد تا روحی به بزرگی خودش به تن ایران بدمد وایرانی را روح اللهی کند او جان تازه ای به جان مردم دمید زندگی دوباره وغیرتمندی که در وجود مردم بود جان تازه گرفت او مثل باران بود بر همه دمید بر هر گروه وفرقه ای بر هر دین ومذهبی  هیچ برایش تفاوتی وجود نداشت شیعه سنی کافر یا  هر مرام ومذهبی او روح خدا بود برای آرامش تمام بشریت او پیام آوری بود از طرف خدا تا  آرزوهای دیرینه انسانها را بر آورده سازد حکومت دلخواه وخدا پسند او آمد تا وجدانهای خفته بشریت را بیدار سازد تا بگوید انسان تو جانشین خدا در زمین هستی او متعلق به روحانیت نبود او متعلق به تمام انسانهای آزاد اندیش بود اوزندگی را شاداب کرد عقاید را زنده کرد وروح تازه ای به تمام اندیشه ها داد بطوریکه حتی دشمنانش هم به دیده تکریم به او نگاه می کردند او با سادگی خود آمد چیزی جز یک عبا وعمامه  نداشت  هواپیما وبمب اتم نداشت با ناوجنگی هم نیامد اما با باوری به وسعت جهان آمد  وبر جهان تادندان مسلح تاخت ابر قدرتها را بخاک مزلت نشاند صلابت وقدرت را از آنان گرفت ونشان داد که در مقابل اراده مردم هیچ قدرت اتمی تاب مقاومت نخواهد داشت هیچگاه بر توان خود نمی بالید افتخارش خدمتگزاریش بود ترسی نداشت مگر از خدا اوتحت تاثیر درود ها قرار نمیگرفت چنانکه مرگ ها  هم بر او بی اثر بود به رهروانش می بالید وبر حال آنان غبطه می خورد در فرازونشیب ها با متانت وآرامش حرکت می کرد با نگاهش به مریدان روحیه می داد با دستانش نوازش می کرد وبا قلبش عشق می ورزید با ابروانش فرمان می داد وبا گامهایش استواری را هدیه می کرد با گوشهایش ناشنیدنی ها را می شنید وبا زبانش سخن از  دل مردم می گفت در دل شب بیدار بود وبا تمام وجود برای انسانیت انسان آرزوی سربلندی داشت او روح خدا بود در کالبد همه انسانیت انسانهای روی زمین  کسانی مشتاقش بودند که حتی فقط از تلویزیون اورا می دیدند وکسانی سر براهش نهادند که یکبار موفق به دیدنش نشده بودند اما به او عشق می ورزیدن با او زندگی می کردند وبه او می پیوستند انسانهایی که با یک فرمانش سر از پا نمی شناختند وتمام حصارهای ایجاد شده به دست شیاطین را چنان بهم می ریختند که دنیا حیرت می کرد او فرمان می داد وعاشقان فرمان می بردند با پای جان به حریم دوست می پیوستند حتی پیروانش نیز ملکوتی بودند وهیگونه تعلقی به دنیای دون نداشتند وارسته از زنجیر اسارت دنیا بودند ودنیا را به اسارت کشیده بودند هر چند خفاش صفات دنیا طلب طاقت دیدنش را نداشتند هر چند منافقین بی صفت گاهگاهی تنی چند از یارانش را به خاک وخون می کشیدند واستکبار هم عرصه را بر یارانش تنگ می کرد اما بردبار وصبور چرخ حکومت را بحرکت در می آورد تا ارکان آنرا در ضمیر وجودی جهانیان محکم کند از افریقا تا اروپا وتا سیاهان امریکا ومظلومان فلسطین وافغانستان همه وهمه را روحی تازه داد او به وجدانها روح داد تا بحرکت در آیند روح الله عشق بود وجهانی عاشق مرام او امروزه تمام جهان اقتدار ایران را با نام روح الله می شناسند او خواست درونی همه بود هرکس با هر رنگ ونژادی به او علاقه داشت چیزی از مردم نمی خواست اما همه چیز داشت او زنده است وجاوید در دل تمام انسانها روح الله نامی خدایی بود که خدا بر پیکره خمینی گذاشت تا به جهان بفهماند که خدا در هیچ زمانی بندگانش را رها نمی کند فریاد مظلومیت آنها را می شنود وبه آن پاسخ می دهد خداوند روح خودش را از آسمان به زمین آورد تا بگوید انسانها اگر شما عیسی روح الله را می خواستید به صلیب آویزان کنید اما من اورا به آسمان کشانیدم تا از چنگال شما ستمگران نجات یابد اما امروز روح خدایی خودم را به زمین فرستاده ام تا آنچه را عیسی روح الله نتوانست در زمین اجرا کند روح الله وحواریونش در سرزمین ایران به انجام برساند این خواست من است تا مظلومین وارثان زمین شوند وپوزه ستمگران بخاک مالیده شود به همت عقاید روح الله بود که امروز جهان در حال نگرش تازه ای به ایران زمین است وتمام ملل مستضعف در گوشه وکنار جهان بر پا خواسته اند واز حقوق خود دفاع می کنند امروز نه ودیروزهم نه بلکه آنروز که خمینی بدنیا آمد انقلابش صادر شد و بگوش همه عالم رسید طاغوتها سرنگون شدند وحریم آزادی جان گرفت اقیانوس مواج بحرکت در آمد وستمگران را در کام هلاکت انداخت خمینی امروز یک فرد نیست یک اندیشه نیست یک مقبره وآرامگاه نیست بلکه یک عالم است یک جهانی تازه است که تازه جان گرفته است تازه در حال بارور شدن است روح الله هرگز نمرده است ونخواهد مرد او در هر سال در چهاردهم خرداد ماه زنده می شود شکوفه می دهد ومیوه هایش ودانه هایش در جهان پراکنده می شود امروز همه جهان حزب او می شوند در چهاردهم خرداد حزب الله جان می گیرد تازه می شود  امروز روح الله افتخاریست بر تارک جهان بر هر اندیشه تازه ای افتخار تمام اندیشه هاست  وام امروز متعلق به جهان است وزیر بنای حکومت جهانی امام مهدی (ع)  است ومریدانش در حال ساختن جهانی به وسعت نظر روح الله هستند خمینی زنده است تا جهان زنده است تا ایران وایرانی زنده است وتا غیرت وتعصب زنده است روح الله نمرده است ونخواهد مرد اوروح خداست در کالبد زمان وتا زمان زنده است وحرکت می کند اندیشه های او هم زنده وشاداب است او متعلق به زمان ومکان نیست بلکه زمان ومکان به او تعلق دارد او جاویدان است تا انسانیت انسانها با او زنده باشد وروشنگر هدایت انسانها شود .پانزده خرداد رحلت نیست زنده شدن ورجعت است بطریق اولاتر     .       نویسنده :شریف*************لطفا نظر خود را درباره این مطلب بگویید و ما را خوشحال کنید باتشکر شریف
دسته ها :
سه شنبه دوازدهم 3 1388
 

پانزدهم خرداد هشدار به مسئولین بی کفایت  

حماسه ای بر تاریخ زرین ایران

 

سالها می گذرد حادثه ها می آید                                                            انتظار فرج از نیمه خرداد کشم          

تاریخ ایران از ابتدا تا کنون با فراز ونشیب زیادی همراه بوده است وهمواره این ملت آزاده آزاد اندیش وروشن ضمیر بوده اند ودر طول تاریخ با همت وقهرمانی های خود توانسته اند بر صفحه جغرافیا جاویدان بمانند واین همت وتلاش آنگاه نتیجه داده است  که با اقتدار حکومت همراه شده باشد ایرانی در طول تاریخ به روایت های مختلف خدا را می شناخته است ودر دل به آن ایمان داشته است شما هرگاه تاریخ مطالعه کنید در هیچ مقطعی از آن روبرو با بی دینی وبت پرستی نشده ای  همچنانکه در کنار ایران قدیم عرب موشخوار بیابانگرد بت پرست و قبیله ای بود هیچگاه وحشی گری وزنده به گور کردن یا قرار  دادن انسان در مقابل حیوانات وحشی برای تفریح در تاریخ وجود ندارد در حالیکه در روم ویونان قدیم اینگونه کارها وجود داشت حتی بردگان واسیران جنگی به اسیر شدن در ایران افتخار کرده اند واز هنر هر اسیر هنرمند استفاده نموده اند خون ایرانی خون نجابت است ودر رگ هر کس جریان داشته باشد نجیب وپاک می شود تاریخ نشانداده است از هجوم عرب بی تمدن به ایران تا مغول وحشی وتاتار خونخوار ودیگر اقوام هر کدام که به این کشور آمده اند در تاریخ وفرهنگ آن غرق شده اند ودر نهایت از صفحه تاریخ ایران رخت بربسته اند از افتخارات ایران زمین استکه هیچ فرهنگ بیگانه ای نتوانسته است فرهنگ ایرانی را در خود محو کند حتی اسلام با تمام خوبی هایش نتوانست زبان فرهنگ وآداب ایران را تغییر دهد یا یکی از سنن وآداب عربی را بر ایران بگستراند بر عکس ایران وفرهنگ ایرانی توانست آنچه خوب واصیل است از اسلام بگیرد وآنچه منافات دارد کنار بگذارد چنانکه در ایران اسلام ناب محمدی همیشه موفق بوده است دانشمندان وفرهیختگان ایرانی خدمات متقابل فراوانی به اسلام کردند وامروزه هم در سطح جهان ایران وایرانی افتخار این پرچم را دارد وبر دوش می کشد ایرانی همواره به روحانیت احترام گذاشته است وهمیشه روحانی درباری را از روحانی خدمت گذار تشخیص داده است از مدرس تا فضل الله نوری تا هر کدام در طول تاریخ تا ایت الله بروجردی ودیگران ایرانی قبل از اسلام هم به روحانی های دینی خود اعتقاد داشته است روحانیان دین زرتشتی ووروحانیانی که دلسوز بوده اند می گویند در یک مقطع تاریخی دینی بنام مانوی آمد که می خواست عقاید مردم را تحت تاثیر قرار دهد وبه مذاق مردم آداب وآیینش ناخوشایند بود اما مردم همراه با روحانیان دین زرتشت آنها را نابود کردند هر گاه روحانیت دلسوزی کرده وبا آیین وآداب خوب حاکمی را هدایت کرده است ایران وآن حاکم در اوج قدرت بوده اند وهر گاه روحانیان به زر اندوزی ومال پرستی وگرفتن املاک روی آورده اند حاکمان به فساد رفته اند ومردم هم سرانجام از حمایت آن حاکم طفره رفته اند وباعث ایجاد مشگلات بزرگی در کشور شده است می گویند عقیده ای در ایران باستان بوده است که هر چند ین سالی یک سوشیانست می آید یعنی یک نجات دهنده ومردم وایران را نجات می دهد  افکار بلند ایرانی همواره دست طمع هر بیگانه ای را از کشور قطع کرده است تلاش بسیار زیاد انگلیس وروی کار آمدن حکومت پهلوی  نمونه دیگری است ابتدا رضاخان کارهای خوبی کرد بسیاری از سالخوردگانی که دیده ام به او اعتقاد داشتند واورا منجی می دانستند رضا خان را اینگونه معرفی می کردند او مرد مسلمانی استکه تعزیه بپا می کند تربت امام حسین را به سر می مالد ودر تعزیه خودش شیر می شود وغرش می کند رضا خان هر کجا دزدی می گرفت اورا به چوب می بست وبا گچ بدن اورا به چوب می بست وچوب را در انظار عموم در زمین می کردند تا آن دزد از گرسنگی وتشنگی بمیرد از این گذشته خودش در شهر می گشت اگر نانوایی نان خراب یاکم بمردم میداد اورا زنده زنده داخل آتش می کرد تا عبرت شود تازه این نبود رضا خان غارتگران روستا هارا که گله ها را می دزدیدند قتل عام کرد لر های یاغی وکردها راوعشایر سرکش را آرام وارباب هارا تابع خود کرد وما کشاورزان راحت شدیم .اما بعد ازمدتی همین آقا کشف حجاب کرد مردم رادر مسجد گوهر شاد قتل عام کرد روحانیت راکشت وتعزیه را ممنوع کرد پیر مرد همه اینهارا بخوبی بیاد داشت بدون اینکه سواد داشته باشد یا تاریخ خوانده باشد کاری نداریم پسرش با تعصبات مردم بازی کرد به اسلام هم کاری نداریم این مردم تعصب وغیرت خاصی دارند به هر چیزی به هر آدابی پس باید مواظبت کرد اینها ایرانی هستند در دوره محمدرضا بود که مردم دوباره جذب روحانیت شدند به هشدار ها توجه کردند روحانیت آن زمان آیت اله بروجردی وآیت الله گلپایگانی ومراجع قدرتمند دیگر وهمراه آنان با گسترش شبکه روحانیت در کشور وارائه خط ومش سیاسی خاص بخصوص در محرم وصفر ورمضان توانستند زمینه ساز کار بزرگ فکری در توده مردم شوند این زمان بود که لازم بود این زمینه فکری توسط فردی بزرگ رهبری شود فردی باقدرت وتوان واو کسی نبود جز روح الله موسوی الخمینی این زمان حکومت متوجه شد می خواست اورا با زندان کردن نابود کند اورا در خفا بکشند اما مراجع تقلید کار بزرگ تاریخی انجام دادند وبلافاصله فتوی دادند روح الله خمینی مرجع تقلید ومجتهد است با این فتوی دست حاکمان تا دندان مسلح نوکر اجنبی بسته شد واورا آزاد وتبعید کردند او در تبعید کتاب ولایت فقیه خودرا نوشت ورا ه ساختن حکومت جدید را در آن بیان کرد اقتدار ایران وایرانی را یاد آور کرد کشاورزو معلم وارتشی واداری را همراه ساخت بیسواد وبا سواد مفهوم سخنش را شنیدند سرانجام قیام پانزده خرداد سال هزاروسیصدوچهل ودورا شروع کردند اولین رویارویی مردم با حکومت ظلم وسرانجام پانزده سال بعد در سال هزاروسیصدوپنجاه وهفت باتمام قدرت مردم در کنار روحانی خود قرار گرفتند وشاه را با تمام ارتش شاهنشاهیش درهم کوبیدند پانزده خرداد معجزه قرن بیستم بود وافتخاری بر تاریخ ایران زمین انتخابی شایسته انتخابی ایرانی وانتخاب به وسعت تاریخ تمدن ایران .       نویسنده :شریف  **نظر دهیدادامه دهم یا نه ؟
دسته ها :
دوشنبه یازدهم 3 1388

پارک امامزاده آستانه اراک( قسمت دوم )

راستی ما برای شهیدان چکارکرده ایم !!! بی حجابی

 پارک سرسبز وبا طراوات کنار امامزاده آستانه با در ختان کهنسال وشادابی خود حال وهوای دیگری دارد اما نوشته  کپی شده چسبانده شده به تیر برق مرا از سرسبزی خود خارج کرد راستی برای شهیدان یا بعد شهیدان ما چکار کرده ایم بی حجابی زن بی غیرتی مرد است آنهم  توسط یک جایی که خود سفیر هدایت می باشد آنهم بر روی رنگ زیبای تیر چراغ برق نه بر جای مخصوص اعلانات برآن شدم تا بگویم خودم بعد شهیدان چکار کرده ام .بعد از آنکه متوجه شدم دیگر شهید نخواهم شد ودیگر صدامی در کار نخواهد بود وگذرم به شهیدان نمی افتد غیر از اینکه برایشان فاتحه بفرستم آنهم اگر وقت داشته باشم یا ترافیک اجازه دهد یا اینکه نخواهم کار دیگری انجام دهم لذا خیالم راحت شد کمی فکر کردم که از کجا شروع کنم از خانه یا ماشین یا مدرک تحصیلی یا گرفتن وام یا گرفتن پست ومقام یا تعویض قیافه خودم ریش وآداب را کنار گذاشتن در همین فکر ها بودم که دانستم اگر نجنبم دیر خواهد شد واز قافله باز خواهم ماند . چون سالها بود که با عطر وبوی شهید وشهادت نمی شد که به اوضاع خودمان سروسامانی بدهیم اگر می خواستم کاری کنم می گفتند که از معنویت خارج شده دنبال مادیت می رود دیگر نمی توانستم انگشتری وتسبح بدست گیرم وریش را شانه کنم وعطر بزنم ودر صف اول جماعت بروم لذا مجبور بودم رعایت شئونان اسلامی کنم اما اکنون دیگر زمینه آماده بود من هم سالها بود که از نظر مالی عقب افتاده بود وشرایط مهیا نبود من می خواستم تمام این عقب ماندگی را جبران کنم وباید در این راه چهار اسبی می تاختم تا جبران شود وبه هر کاری هم که شده دست بزنم . ابتدا شروع به گرفتن مدرک تحصیلی دهان پر کن کردم تا بوسیله آن جزو افراد تحصیل کرده باشم وتخصص داشته باشم سپس طوری عمل کنم که بگویند او با زمان حرکت می کند ود زمان سابق غرق نشده است واپس گرا نیست در این گیرودار بودم که افرادی مثل خودم را شناختم ومتوجه شدم از من زرنگتر هم هست با آنها همکار شدم بودند افرادی که هنوز در سیر وسلوک سالهای گذشته بودند با هر طرفندی که می شد عقب مانده واپس گرا متحجر آنها را کنار می زدیم حتی داخل جلسات هم  از آنان استفاده نمی کردیم به عوامل خودمان هشدار می دادیم که بااین جماعت رفتار نکنند دیگر کسی کنار این جماعت نبود قبل از اینکه بخواهند علیه ما در جایی چیزی بگویند ما زودتر اقدام می کردیم وبر علیه آنها سخن می گفتیم نفر بعدی هم  به بهانه کاری دیگر می رفت واورا خراب می کردیم تا اگر بخواهد گزارشی علیه ما بنویسد گزارش او بی اثر شود او یا مجبور بود با ما کنار بیاید یا مجبور بود به علت فشار کاری وعدم همکاری بااو از کار کنار برود حتی اگر می خواست مرخصی هم برود بیان می کردیم نه خدارا خوش نمی آید باید کار کنی وبا عقاید خودش اورا وادار به ادامه کار می کردیم فشار کار باعث می شد خسته شود روحیه اش را از دست بدهد با دیگران وبا همه در گیر شود وما به همان اندیشه خود برسیم اعصاب ندارد توان ندارد نمی تواند خسته است روحیه لازم را ندارد وبعد هم راحت اورا کنار می گذاشتیم براحتی آب خوردن اضافه کار راهم طوری منظم می کردیم که یک نفر ساده ناآگاه همه امورات را انجام دهد مبلغی به او می دادیم تا کار ها کجدارو مریض انجام شود وخودمان هم در کنار او باشیم واضافه کار اصلی ورضایتمند خودمان را گرفته باشیم  نگاه دیگرمان هم به اطراف بود مبادا افرادی مسئولیت بگیرند که فردا نشود با آنها کنار آمد خوب تحقیق می کردیم آدمی باشد که بتوان سوار او شد وتابع باشد در غیر اینصورت مصیبت می شود بطور مثال اگر مسئول امور مالی خطرناک باشد واز آن آدم های بیت المالی که مصیبت پس باید کسی باشد که مقداری به او بدهیم وبقیه را خودمان بهره برداری کنیم مقداری اضافه کاری به او بدهیم تا ساکت باشد بقیه موارد هم دست خودمان است او هم جرات نق زدن را ندارد  خب حالا ما بایستی فکر خانه وماشین هم باشیم راه دارد می توانیم در آمد ها را به بانک دیگر بگذاریم ودر قبال چند ماهی که این در آمد آنجاهست یا به خاطر کار کرد آن یک وام جانانه بگیریم ومشگل خودمان را حل کنیم مسئول مالی را هم ضامن می کنیم تا پایش گیر باشد بعد هم اگر او خواست مبلغ دیگری در بانک دیگر ووامی هم برای او کار نا شرعی هم نیست یک نوع خدمت است البته آدم های زیرکی هم هستند که گاهی متوجه این امورات است مواظب  آنها  هم باشید این افراد که در منطق من به آنها می گویم کور صهیونیست وممکن است خطرناک باشد باید اورا هم با یک مقداری اضافه کاری سرگرم کرد خوب مدرک او هنرستانی است یک کار غیر مناسب با تخصص به او می دهیم تا مشغول باشد اگر هم اتفاقی افتاد پایش هم بواسطه عدم مناسبت کارش با تخصصش گیر باشد  خب بعد از شهیدان ما خیلی کار کردیم البته برای خودمان توانستیم خیلی از افرادی که هنوز حال وهوای آنموقع را داشتند از کار بر کنار وخانه نشین کنیم باید ریزش باشد باید رویش باشد وباید جوانتر ها سر کار بیایند البته کار مهمتری هم صورت گرفت وآنهم این بود که نگذاشتیم خوی واخلاق جماعت قدیم به افراد جدید منتقل شوند نگذاشتیم کنار هم باشند البته می خواستیم در اصطلاح خودمان بانظم شوند واز توچه پنهان می خواستیم بله چشم قربان شوند آخر قدیمی ها عادت کرده بودند برای هر کاری استخاره کنند وفتوی دهند البته این ماجرا خوبی های دیگری هم داشت وآن این بود که این جدید ها در یک حالت دو گانه ارزشی قرار می گرفتند با افکار قدیمی ها وارد می شدند وخوی ورفتار جدید می یافتند واین باعث می شد زود تصمیم نگیرند وبا ما حرکت کنند وچیزی نفهمند  امروز خیالمان راحت است که این افراد تابع هستند البته ما همان وجهه بیت المال وحفظ آنرا گوشزد می کنیم خاطراتی هم از گذشته می گوییم اما همراهش تنبیح واخراج راهم می گوییم دیگر هر چه سواری بخواهیم این افراد می دهند  درس آداب واخلاق می گوییم تبلیغ می کنیم  دیگر کسی نیست بگوید چرا به آن فرد اضافه کار می وبه این نمی دهی او مستحق مسئولیت هست این نیست آن فرد ساعت نه سرکار می آید این یکی ساعت یازده می رود  بایستی از قافله عقب نماند وبازمان حرکت کرد  هر روز می خواستیم نصیحت بشنویم رعایت حال مشتری رعایت حال بیت المال رعایت شان فلان وهزار حرف دیگر  وبجای آن افراد چند تا دختر زیبا روی خوشگل هم می گذاریم هم مشتری ها لذت ببرند هم خودمان حال می کنیم ودر آمد حاصل می شود ودر عمرشان یک کلمه حرف اضافی هم نمی زنند آرایش می کنند بوی اتوکلن آنها سرآدم را گیج می کنند هیچ برادر وخواهری هم با اوندارم البته اگر بیوه هم باشند که جای شکر دارد به خاطر خدا به بچه هایش هم کمک می کنی وخدا راضی می شود البته مهمترین کاری هم که کرده ام این استکه قبلا مجبور بودم فتوی برای هر کاری بگیرم اما امروز دیگر به جایی رسیده ام که خودم فتوی می دهم به آن عمل می کنم وبخواهم آنرا لغو می کنم ظاهر خودم را هم حفظ کرده ام راستی نگفتم دوسه باری هم مکه رفته ام وحاجی آقا هم هستم تمام ریسس وروئسای بالاتر را هم دعوت کرده ام این یعنی ترقی کردن وپیشرفت کردن وخیلی از کار هایی که مجال ندارم بگویم راستی تو نمی خواهی اندیشه برتر داشته باشی نمی خواهی ماشین وخانه داشته باشی ونمی خواهی حاجی آقا باشی  تا کی می خواهی خانه نشین باشی چقدر بتو گفتم با زمان خودت را تطبیق بده شهید برحمت خدا رفته خدایش بیامرزد البته گاهی که از کنار قبرستانها می گذرم اگر صدای سیی دی بگذارد وحواسم باشد برایشان فاتحه می گویم آنها سفیر هدایت برای ما بودند اگر آنها نبودند امروز ما در این پست ومقام نبودیم خدا می داند ما ممنونشانیم اما زمان تغییر کرده است اینترنت وماهواره هست دیگر به گذشته تعلق نداریم  انشائالله فرصت بدست می آید وجبران می کنیم فقط انتظار دارم از دعای شهیدان بهره مند شویم راستی توکه سفیر هدایت هستی بگو چکار کرده ای .      نویسنده :شریف
دسته ها :
دوشنبه یازدهم 3 1388

جمهوری اسلامی حامی حقوق مردم

کدخدا وپدرم

 حرکات زشت یک جوان وبی حرمتی او به جمهوری اسلامی که خودرا لیسانس سینما می خواند وجهت استخدام به صدا وسینمای اراک رفته بود واورا قبول نکرده بودند  مرا بر این داشت تا یک نکته کوچکی را از عدم رعایت حقوق دیگران در حکومت طاغوت را بیان کنم  البته من نه انقلابی هستم ونه حزب الله اما می خواهم بگویم باید شکر گذار حکومتی بود که توانسته است این جرات را به شهر وند بدهد که از حق خود دفاع کند امروزه با قانون می توان از ضایع شدن هر گونه حقوق جلوگیری کرد واحقاق حق نمود امروزه هیچ فرد نظامی نمی تواند کوچکترین اهانتی به متهم کند یا با او بر خورد بد نماید امروزه هیچ فرد نظامی نمی تواند بدون مجوز قاضی وارد خانه ای شود شاید من قبل ها فکر می کردم که خیلی راحت می روند به هر خانه ای وبا هر کسی برخوردی ناشایست می شود اما با گوش های خودم شنیدم که متهم به اختلافی وارد خانه ای شده بود ونیروهای نظامی مدت مدیدی انتظار کشیدند تا مجوز ورود گرفتند وتا برگ قاضی کشیک به محل نیامد آنها برای دستگیری آن متهم اقدامی نکردند کسانی که هنوز بیمار هستند ودل منافق گونه ای دارند باید بدانند که خداوند بر آنها منت نهاده است وامروز وارث حکومت اسلامی هستند وباید شکر گزار این حکومت باشند که با اسم اسلام توانسته است قوانین لازم را به اجرا در آورد البته هنوز هم مسئولان بیان می نمایند که راه زیادی تا اجرا کردن احکام اسلامی مانده است امروزه اگر نقصی هم در اداراه وبعض مراکز باشد یا اگر ایجاد نارضایتی از جایی بشود نبایستی پای اسلام وجمهوری اسلامی را به میان کشید مسلم است افرادی زیاد وبیمار هستند که در هر قشر وگروهی یا در هر مکان واداره ای در صدد هستند که ایجائ بد بینی نمایند یا آگاهانه ویا بطور نا آگاهانه ویا بواسطه اینکه در آن مکانها دارای پارتی ونفر هستند بسیاری از کسانی که دلسوز جهوری اسلامی هستند بخوبی بر این امورات واقف می باشند اما باید ریشه یابی کرد علت ها وبیماریها را شناخت وبا آن مبارزه کرد ومشگل را بر طرف کرد بطور حتم موثر خواهد افتاد شاید باور نکنید  نا آگاهی بعضی از مسئولان  وبی کفایتی آنها هم عامل دیگری است که باعث ایجاد بد بینی می شود در یکی از درمانگاهها یک نفر در تزریقات کار می کند هم شیفت صبح هم شیفت عصر وهمین آقا مسئول انبار دارو هم هست فشار کاری بر او می آید ببین چقدر است چگونه او می تواند امورات تزریقات ونوار قلب واتاق عمل سر پایی را انجام دهد تاریخ انقضای دارو واصول انبار داری را هم اجرا کند ونسبت به مراجعین محترمانه بر خورد کند بطور صحیح دارو به داروخانه تحویل دهد وانبار گردانی سالیانه راهم انجام دهد مسایل کارتکس ورود وخروج دارو راهم رعایت کند البته او مقصر نیست مسئولین آنجا عقده ای هستند وکاری کرده اند که افراد کاری یا از آن مکان فرار کنند ویا اینکه از دست آنها اقدام به باز نشستگی پیش از موعد خود کنند اینها نمونه زنده از بی کفایتی مسئول آنجاست وبه حساب جمهوری اسلامی نباید گذاشت  وما نباید این مسائل را به گردن اسلام وجمهوری بیندازیم باند بازی وخلاف کاری وسود های بدست آمده آنها را به حساب سوء استفاده آنها باید قرار داد شاید آنها توانستند با واریزی پول ودر آمد درمانگاه به حسابهای بانکی وبه حساب کار کرد این پول ها وام بگیرند وخانه ای وماشینی وباغی فراهم کنند اما این به حساب جهوری اسلامی نیست ونخواهد بود .اما همین امورات را با کمی حرکت می شود درهم کرد وطومار آنها را هم در هم پیچید با یک شکایت وپیگیری اما باید بدانید که این از برکات جمهوری اسلامی است خب کسی حال وحوصله پیگیری ندارد فرد خلافکار هم ادامه می دهد  وبلاخره پایش به دام قانون یا خدا می افتد اگر در زندگی آنها هم جویا شوی می بینی یا سکته کرده اند یا بیمارند یا سرطان دارند ویا دچار چک وکلاهبرداری شده اند.یادم هست در سال هزاروسیصدو پبجاه وپنج پدرم بخاطر یک تکه باغ بزرگ با یکی از احالی دعوا کرد ومن می دانستم که آنجا متعلق بما نمی باشد پدرم هم می دانست اما بخاطر اینکه الاغش به زمین ما وارد شده بود بیچاره آنچنان با پارو خودش وپسرانش کتک خوردند که آنها را با گذاشتن گلیم به روی نردبان وقرار دادن آنها بر نردبان به اراک بردند وتا چندین وقت در بیمارستان بودند بعد از بر گشتن هم وقتی آمدند پدرم باغشان را تصرف کرد به پاسگاه رفتند وامیه (مامور پاسگاه) آوردند مامورین با سبیل بلند خود بخانه آمدند کدخدا هم آمد بساط تریاک بپا شد سپس آن بیچاره ها را آوردند واز آنها تعهد گرفتند که حق ندارند هیچگونه ادعایی کنند هم کتک خوردند هم زمینشان را از دست دادند وهم متعهد شدند که دیگر ادعایی نکنند .سالها از این حادثه می گذرد اما هنوز این ماجرا را بخاطر دارم من به این دلیل به جمهوری اسلامی احترام می گذارم  شاید باورنکنید سال 1380بود که یکی از همسایگان یک خروس خریده بود ودر خر پشته خانه اش نگهداری می کرد که مواجهه با شکایت دیگر همسایه شد ونیرو انتظامی سریع به سراغش آمد دوستی می گفت چرا نیرو انتظامی به عروسی ها کار دارد وسریع برای برهم زدن این مجالس اقدام می کند به او گفتم نگران نباش نیرو انتظامی به تعذیه هم کار دار د اگر از ساعت یازده ونیم بخواهد بیشتر ادامه یابد مامورین دستور دارند تا همانجا بمانند تا مجلس تعذیه وبساط آنها جمع آوری شود این نشانه احترامی است که نیرو انتظامی ویا بقول دیگر حمهوری اسلامی برای استراحت شهروند خود قائل است وهیچ فرقی نمی کند همان برخوردی که با تعزیه می شود همان بر خورد هم با عروسی می شود .جهوری اسلامی حکومتی استکه  بر اساس قوانین اسلام می خواهد حقوق هر کسی را به او بر گرداند وهر شخض را با حق ومکان اجتماعی ومنزلت او آشنا کند ما بید به ارزش اجتماعی خود واقف باشیم از باید ها ونباید ها فاصله نگیریم ما باید زنده وپویا باشیم  شاید بگویید که من طرفداری می کنم اما بدانید که اگر بخواهم درد خودم را و رنج درونم را بازگو کنم بگویید این ضد انقلاب صدرصد است اما این را می دانم ومی گویم گرفتاریهای بوجود آمده را به پای جمهوری اسلامی قرار نمی دهم وبا کسانیکه بخواهند بی حرمتی کنند بر خورد می کنم جمهوری اسلامی چیزی نیست مگر خواسته های درونی تمام محرومان که امید به احقاق حق خوددارند آنهایی که نه پارتی دارند ونه پول ونه توان  جمهوری اسلامی حاصل مبارزات ملتی است که هزار  سال است می خواهد عدالت رابر قرار کند جمهوری اسلامی ریشه در تاریخ کهن ایران دارد از زرتشت تا اسلام واز اسلام تا انقلاب اسلامی واز انقلاب اسلامی تا انقلاب منجی در جهان وهر دین وآیین دیگری چون مسیحیت ودیگر ادیان هم این آرزورادارند .                        نویسنده :شریف  
دسته ها :
جمعه هشتم 3 1388

احمدی نژاد خار چشم منافقین وآمریکا

افتخار ملی انتخاب اسلامی

 دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهور صادق قدرتمند وسرفراز برای تمام گروهها وتمام گرایش هایی که با سلایق مختلف در ایران کنار همدیگر در تعامل اندیشه های گوناگون با یکدیگر رقابت می کنند یا با هم همکارند جناب احمدی نژاد در دوره گذشته بخونشان داد که جمهموری اسلامی  افتخار دارد که در خدمت محرومین واقشار کم در آمد است او راه سخت ودشوار خدمت را بخوبی پیمود مدیریت صحیح او باعث شد تمامی مشاغل از کارگرو کارمند وباز نشسته از مواهب مدیریتی او بهره کافی را ببرد آرامش جامعه اسلامی وعدم وجود تنش های جدی با وجود مشگلات اقتصادی در جهان نمونه کاملی  است از  عبور او در بین  بحرانهای خطرناک که هر کدامش می تواند باعث خطراتی جدی شود احمدی نژاد در خدمت به تمام اقشار از دانشجو تا کارگر وتا رزمنده وجانباز وخانه دار قالی باف وکشاورز روستایی وعشایر  دریغ نکرد واز این میدان سرافراز وسر بلند وپیروز بیرون آمد  دکتر احمدی نژاد در بحث انرژی اتمی سیلی هولناکی بصورت آمریکا وغرب زد که هیچ کس جرات چنین ریسک خطرناکی را نداشت وهمه هولناک جنگ تمام عیاری دیگر بودند اما او بخوبی توانست هدایت ورهبری جریان سیاسی بوجود آمده را کنترل وبدست گیرد ودر نهایت آنرا به نفع جمهوری اسلامی پایان دهد . دکتر احمدی نژاد با تمام توان وبا همه مشگلاتی که وجود داشت چه در دیدگاه افراد خارجی وچه در دیدگاه افراد داخلی وگروههای مختلف توانست ماهواره امید را بدست جوانهای پر ذوق ایرانی به فضا بفرستد وبه اصطلاح دیگر با یک تیر دو نشان بزند امروز ایران قدرتمند هم توانسته است در فضا به دست آورد های خوبی برسد وهم در صنایع دفاعی وموشکی واین میسر نبود مگر به همت واراده ای که احمدی نژاد از خود نشان داد امروزه با توجه به اظهارات سران صهیونیستی وآمریکا ایران تنها قدرت منطقه است که توان بالایی در مقابله با آمریکا واسراییل رادارد وچنانکه دیده ایم با شکست های خفت آوری که اسراییل از مقاومت فلسطین دریافت کرد اما جرات کوچکترین حرکتی را علیه جمهوری اسلامی را نداشت احمدی نژاد با مدیریت سیاسی خود توانست در سطح جهان به تمام جهانیان بفهماند که هولوکاست واقعی در مناطق اشغالی فلسطین شکل گرفته است وتممام افکار جهانیان حتی یهودی هارا بر علیه اسراییل وادار به واکنش کرد ودر جهان باعث خفت وحقارت آمریکا واسراییل شد  امروز ما افتخار می کنیم که چنین فردی ریس جمهور ایران است شخصی که باعث افتخار ملی ایران است شخصی که حماسه کوروش کبیر را در جهان زنده می کند شخصی که در جهان پر از زورو تزویر ایران را با تمام خوبی هایش می شناساند او فردی است که بخوبی تاریخ ایران را به غرب شناسانید وبا زبان خودشان به آنان فهماند که ای غرب آنگاه که شما در جهان توحش بسر می بردید وبا خرافات ورنسانس ها دست به گریبان بودید آنگاه که شما از انسانیت بویی نبرده بودید ایران دارای تمدن ایرانی بود ودر ایران باستان دانشگاه جندی شاهپور با تمام قدرت مشغول به پرورش دانشجو وعالم ودانشمند بود او به آنها فهماند که ما در ایران هرگز دانشجویانمان را همانند شما واکسینه نمی کنیم دانشجویان ما فهیم ودانا هستند ما هرگز مهمانی را که برای سخنرانی دعوت می کنیم اینگونه حرکاتی مثل شما نداریم او در میان دانشجویان آنها حضور یافت وخودش به عنوان یک استاد دانشگاه با دانشجویان غربی گفتگو کرد وحیرت آنان را بر انگیخت  او به آنان فهماند که ایران کشوری جداگانه از کشورهای عربی نه با کشور های عربی در حالیکه به آن دانشجویان فهمانده بودند که ایران هم مثل کشور های عرب است . احمدی نژاد ایرانی توانایی است که افتخارات ملی ما را با سیاست عاقلانه خود به جهان  ثابت کرد احمدی نژاد انقلابی دوباره به وسعت جهان براه انداخت وانقلاب اسلامی ایران را به تمام ملل محروم شناساند او با تمام توان وبا شهامت فریاد زد هر جا مقاومتی هست ما هم در کنار او خواهیم بود ترسی نداریم اگر لازم هم باشد بیشتر دفاع خواهیم کرد وتمام مجلس نشینها هم با او بودند ودر پشت سر آنها مشت گره کرده ملت ایران بود که پوزه استکبار را درهم کوبید امروز ما به انتخابی دوباره فرا خوانده شده ایم انتخاب اصلح انتخاب شایسته انتخاب اسلامی وانتخاب ملی اگر قدرت ملی می خواهید اگر صلابت واقتدار می خواهید اگر سرفرازی در جهان می خواهید واگر می خواهید شما را به عنوان ایرانی هوشمند وایرانی با فکر در جهان بشناسند بایستی انتخاب شایسته کنی وبا انتخاب رییس جمهوری برای یک دوره دیگر به دکتر احمدی نژاد رای دهی او که بدون هیچ پاداشی در خدمت خود صادق است او که می خواهد همانند شهیدان به تکلیف خود عمل کند او که همانند شهیدان می گوید من به آنچه تکلیف است عمل می کنم وکاری به کسی ندارم که چه می گوید وچه می خواهد به او رای می دهیم همانطور که او وابسته به گروهی نیست ودل به گروه وحزبی ندارد می گوید من ستاد انتخاباتی ندارم می گوید من به گروه وحزبی وامدار نیستم من مستقل هستم من مستقل خواهم ماند من به مردم محروم ایران می خواهم خدمت کنم وتا آخر ایستاده ام  می گوید من راه شهید محمدعلی رجایی را می روم می گوید راه شهید بهشتی را می روم بر خاک شهیدان وامام بوسه می زند بر دستان پدر شهیدی که سالها کسی به آن بوسه نزده است وبر آن افتخار می کند او خار چشم منافقین است واستخوانی است بر گلوی آمریکا او افتخار ماست  او مصداق جمله شهید بهشتی است که گفت آمریکا از ما عصبانی باش واز این عصبانیت بمیر وامروز این تعبیر به وقوع پیوسته است که آمریکا منافقین واسراییل از احمدی نژاد عصبانی باشید واز این عصبانیت بمیرید وعده ما پای صندوق های رای با انتخاب دکتر محمود احمدی نژاد  آنگاه عصبانیت منافقین آمریکا واسراییل را مشاهده کنید تقدیم به تمام دوستداران نامزد مستقل وبدون وابستگی به حزبی خاص نویسنده :شریف  
دسته ها :
پنج شنبه هفتم 3 1388

تخریب جمهوری اسلامی

حماقت  یک تحصیل کرده

  با صورت تراشده وبا داشتن مقداری ریش دم بزی که همانند دم بز گله کمی هم تاب خورده  بود وهمچنین موهای سرش که نمی دانم بشکل چه بود شاید همانند بچه بز که تازه بدنیا می آید وبزک مادر در حال لیس زدن موهایش می باشد قیافه خیلی زشت وشلوار کوتاه او که مقداری از پایش هم  مشاهده می شد زیر ابروها را هم برداشته بود  بوی سفید کن ب بک هم با یک مقداری از سفید کن که هنوز بقول زنها جا نیفتاده بود ویا اینکه خوب به صورتش نمالیده بود با توقف پیکان سواری جلو او سوار شد بدون هیچ سلامی وادبی  بلافاصله بعد از سوار شدن به اتومبیل شروع به حرف زدن کرد وخودش را لیسانس سینما معرفی کرد که جهت استخدام به صدا وسیمای اراک رفته واورا نپذیرفته اند وبعد هم شروع کرد به اسلام وجمهوری اسلامی بدو بیراه گفتن واز استخدام وخوردن خانواده شهید تا رزمنده ودیگران واز انقلاب گرفت که آخوند انقلاب نکرده بود بلاکه منالفقین وغیره انقلاب کردند کنار او در صندلی عقب مردی با سن چهل ودوسه سال بچه کوچکی به بغل داشت با ریش های بلند که کنار او همسرش نشسته بود او با صبر یا بواسطه هر چه بود ساکت بود وجوابش را نمی داد شاید چون همسرش بود جوانک گستاخ با بی ادبی تمام حرف می زد علیه هرچیز وهر کسی می گفت تا اینکه از صندلی جلو که دو نفر نشته بودند شخصی با عذر خواهی از راننده سخنان جالبی گفت که قابل بررسی او جوابداد پسر جان من یک یهودی هستم کشور آرمانی من اسراییل است من لیسانس هستم ودر کشور مسافر کشی می کنم ایران وطن من است سالهاست در این کشورم حکومت شاه را دیده ام خارج از ایران لیسانس گرفته ام آنموقع که تو در دل مادرت بودی اما ناراحت استخدام شدن نیستم مخالف جمهوری اسلامی نیستم چون می دانم که هیچ حکومتی در جهان بخوبی همین حکومتی توعلیه آن سخن می گویی نیست نصف همین مقدار را اگر در کشوری مثل کشورهای کناره ایران بزنی تکه بزرگ توگوشت خواهد بود تو قدر افتخارات شهیدان را نمی دانی تو فهم این را نداری که اگر همین رزمنده ها که علیه آنها می گویی اگر نبودند کشور تو قدرتمند تر از عراق وافغانستان وپاکستان نبود وتو امروز سرنوشتی همانند آنها داشتی یا کشوری مسعمره می شدی همانطور که در حکومت شاه بود  پسر جان اگر قدرت بازدارنگی اسلام واسلامی نبود من نمی گذاشتم ترا از همین ماشین خارج شوی وبا تو همانند ... برخورد می کردم  مردم شما مسلمان هستند وبرای اسلام فداکاری می کنند نه برای آخوند تو نمی فهمی که اینگونه می گویی اگر یهودی ها همین مقدار انسجام در جهان داشتند امروز تو یا باید می مردی یا یهودی اسراییلی می شد  آیا تو می دانی امروز چقدر مگر فرزند شهید هست کدام اداره هست که تمامش فرزند شهید استخدام شده باشد  تو نمی فهمی که در کجا زندگی می کنی تو هنوز آداب سخن گفتن نمی دانی تو هنوز نمی فهمی چگونه حرف بزنی تو هنوز ادب وشعور اجتماعی را یاد نگرفته ای تو هنوز فهم فرهنگ وسینما را نفهمیده ای با این قیافه  اگر در فلان کشور باشی بتو نگاه دیگری دارند وکارت بهداشت برای روسپی بودن برایت صادر می کنند تو به فرهنگی که خودت داری حتی بخودت هم اهانت می کنی آنگاه انتظار داری در مکانی که با فرهنگ مردم با اعتقادات مردم سروکار دارد ترا بکار بگیرند پسر جان من نه انقلابی هستم ونه هم کیش تو اما به آرامشی که در این سرزمین هست افتخار دارم  توبیمار روحی روانی هستی ونیاز به این داری که خودت را درمان کنی والا یک فرد تحصیل کرده ولیسانس اینگونه بیانی ندارد ویا اینکه معتاد هستی وقرص روان پریشانی مصرف می کنی چون اگر می دانستی که در جهان چه می گذرد اینگونه بی ادب نبودی کشورهایی که اعتقاد به هیچ دینی ندارند وسمبل ها ونشانه های از افتخارات وجنگاوران خودرا بصورت سرباز گمنام مقبره ومجسمه می پرستند وبه آن افتخار می کنند  تو هر گز یک فرد شمیایی مجروح ویا جانباز را حمل ونقل نکرده ای که بدانی چه می کشند من مسافر کشی می کنم ومی بینم  تو برای خودت فکر می کنی تمام مملکت دست این افراد است اما اینطور نیست اینها شاید گرفتار تر از تو هستند تو هنوز بچه هستی ودنبال کار امروز نشد روز دیگر فرصت دیگر اما اینها با اوضاع بد زندگانی وبا جسم وروح بدتر از آن نه می توانند کاری کنند ونه به آنها کاری می دهند نه اعصابی دارند ونه یاوری تمام اینها را می شود از هشدار های مسئولین به توصیه هایی که در باره خدمت وبرادری می گویند فهمید  داشته باش که اگر در کشوری مثل اسراییل کوچکترین اهانتی به سربازان کنی جلو منزل پدرت ترا می کشند تا عبرت شوی تمام امکانات در خدمت نظامیان وخانواده آنهاست هر چه بیشتر مسلمان بکشی بیشتر امتیاز می گیری فرقی هم نمی کند شیعه یاسنی کوچک یا بزرگ  بقول خود شما کسی که از حکومت عدل فرار کند گرفتار ظلمی بزرگتر خواهد شد واین را بدان که نمی فهمی چه کشوری داری وچه حکومتی  قرار نیست بخاطر اینکه ترا یک جا نپذیرفته اینگونه گناهش را به گردن دیگران قرار دهی بطور حتم اگر کار بزرگتری بتو واگذار کنند خودت را در اختیار سرویس های اطلاعاتی کشورهای دیگر قرار می دهی چون تعادل روحی نداری وبرای خودت وعقاید خودت وعقاید دیگران احترام قائل نیستی  این مطالب را بایستی تو. تو . فرد مسلمان ایرانی بمن بگویی نه من با یک عقاید ومذهب دیگر . ریش دم بزی جوان با بسته وباز شدن دهانش می جنبید دهانش باز مانده بود وبخوبی فهمیده بود که خود فروخته وبی هویت است  چیزی برای گفتن نداشت عرق از سرو رویش می ریخت وکرم ها را با خود به پایین می ریخت دوباره به او نگاهی کردم سرمه چشمانش هم با عرق هماهنگ شده بود  چه روزگار عجیبی است یک زمان افرادی با سن وسال او جلو صدام می ایستادند وآنگاه که می خواستند اسلام وایران راتحقیر کنند اورا جلو دوربین های تلویزیونی قرار می دادند تا از آنها سوال شود چرا بااین سن کم جبهه آمده ای او هم لابد بچه است بگوید با زور از مدرسه آورده اند وجمهوری اسلامی را بخاطر نقض حقوق بشر در فشار قرار دهد اما وقتی خبر نگار زن می آید اواز مصاحبه امتناع می کند تا او حجاب بر سر کند وقتی حجاب بر سر می مصاحبه می کند  وبا آن سن وسال کم چه شعر قشنگ جاودانه ای می گوید چه شور وشعوری در جهان به پا می کند چه روحیه ای به رزمندگان می دهد قلب امام را شاد می کند توطئه آمریکا را برملا می کند ایرانی را سر افراز می کند وپیام می دهد  ای زن بتو از فاطمه (ع، اینگونه خطاب است ارزنده ترین ارزش زن حفظ حجاب است نویسنده :شریف
دسته ها :
پنج شنبه هفتم 3 1388
احمدی نژاد درون کشتی نوح (ع)

برهنگی فرهنگی وفرهنگ برهنگی

حضرت نوح (ع) وقتی که از هدایت قوم خود مایوس شد وقرار بر این شد که کشتی خودرا بسازد آنهم در خشکی برای بسیاری از مردم سنگین آمد وشروع به تمسخر کردن او نمودند وبه همدیگر بیان می کردند که نوح دیوانه شده است در خشکی به فاصله خیلی زیاد از دریا کشتی می سازد ما چگونه نجات بخشی کسی را باور کنیم که این همه درخت را قطع کرده وچیز بیهوده ای می سازد آنها اعتقاد بر آزادی بیان داشتند آزادی اندیشه وآزادی انسان که ما نباید از کسی دستور بگیریم که می خواهد برای ما محدودیت بیاورد حالا که از دستوراتش سر پیچی می کنیم کشتی در خشکی می سازد پس او با آزادی ما مخالف است وما با دستورات او آنها در توحش وتوهم خود زندگی می کردند ونوح پیامبر در ماموریت خود آراو واستوار ادامه مسیر می داد پیامبر خدا می ساختند  وآن مردم میباختند  تا اینکه آن نبی خدا دستور یافت تا از حیوانات جفت جفت بیاورد وجداگانه در کشتی جای بدهد انسانها دمکراسی خواه نیامدند اما حیوانات وحشی تن به آن محدودیت دادند وتفاوت دمکراسی انسانهای آزادی خواه به روش خودرا با دمکراسی به روش پیامبر خدا را فهمیدند حیوان وحشی بی تمدن نجات یافت وانسان متمدن مغرو غرق شد .دکتر احمدی نژاد با گامهای استوار خود بار ها وبار ها در همه جا نژاد پرستی را محکوم کرده است شاید عده ای بیان می کردند که این یک مخالفت سیاسی است برای بقای جمهوری اسلامی اینها می خواهند مردم را تحریک کنند علیه یک دشمن فرضی خارجی که همواره مردم را تهدید می کنند وبه این واسطه حکومت خودرا تداوم می دهند اینها در مبارزه رویا رو با اسرائیل کوتاه می آیند  ویا عده ای که بیان می نمودند اسرائیل با ما کاری ندارد ما چرا برای خود درد سر درست کنیم ما آزادی می خواهیم به روش غرب دمکراسی غربی و یا عده ای که بیان کنند ما نباید کاری به اعراب داشته باشیم اعراب همانطور که اسب هایشان برای دوندگی مناسب است سرانشان بهتر دوندگی می کنند ما هم ایرانی هستیم اگر خواستیم ما هم گاهی سوارشان می شویم و....احمدی نژاد یک فرد نیست احمدی نژاد یک رییس جمهور نیست احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست احمدی نژاد به ایران تعلق ندارد  احمدی نژاد حزب الله نیست  اما همه اینها در وجود اندیشه احمدی نژاد است .احمدی نژاد نماینده انسانیت انسان است که دعوت به دعوت توهم وتوحش غرب پا در اند یشه آنها نهاد  او با اندیشه وفرهنگ آنها  حرف خود آنها را بیان کرد او چیزی جز بیان واندیشه دمکراسی غربی را بیان نکرد حتی مقداری از دمکراسی اسلامی را نگفت تنها شعار های آنها را دوباره تکرار کردحتی  آن قوم متوحش ننتوانستند تحمل افکار خودشان را داشته باشند  .ملتی که شعار دهد وشعور نداشته باشد ملتی که انسانیت را فدای دنیا پرستی کرده ملتی که معنویت را فدای شهوت کرده ملتی که در توهم به سر می برد هرگز تحمل شنیدن شعار های بی شعور خودرا ندارد وهمانند قوم نوح (ع) محکوم به شکست می باشد اما مردمی که نجات می خواهند وکرامت انسانی را در نظر دارند  حتی اگر در خشکی کشتی بسازند مردم رستگاری هستند .این عدم تحمل این انسان کشی ومحکوم کردن هویت انسانی توسط همان هایی که می خواهند با نژاد پرستی مبارزه کنند وخودشان در حقیت نژاد پرست هستند اخطار واضحی است به آنانی که هنوز فکر دمکراسی غربی را دارند ودل در گرو آن دمکراسی نهاده اند امروز احمدی نژاد نماینده ملت ایران است ملتی با سابقه  چند هزاران سال  حکومت حکومت های مقتدر ایرانی این هشداری است به سران سواری بده عرب که بدانند ایران قدرتمند اندیشه های برتر دارد اندیشه هایی که کرامت وعزت انسانها را به همراه می آورد وبرایش مهم نیست از چه نژاد وچه رنگی است این شعار امروز ایرا نیست این شعار جمهوری اسلامی نیست این شعور فرهنگ وسنت ایران است این مرام ومنش ایرانی است همچنانکه در سنگ نبشته های حکومت های قدیم ایران زمین آن موقع که عرب بادیه نشین دخترانش را زنده بگور می کرد واندیشه ای جز شترش نداشت  می بینید که آزادی بیان آزادی دین وآزادی اندیشه وخط وزبان را بر سنگ ها حجاری کرده اند .احمدی نژاد هنوز از منطق ایرانی اندیشه های انسانی ایرانی حرفی به میان نیاورده است احمدی نژاد هنوز کرامت معنوی اسلام را برای انسان بیان نکرده است او هنوز نگفته است انسان خلیفه وجانشین خداست هنوز نگفته است روح خدا در کالبد انسان به ودیعه گذارده شده است .احمدی نژاد بازبان فرهنگ ودمکراسی غربی حرف زد اما آنها حتی زبان خودشان را نفهمیدند فرهنگ خودشان را نفهمیدند شعور وشعار خودشان را نفهمیدند آیا این چنین مردم می توانند داعیه پرچمداری کرامت انسانی را داشته باشد آنها حتی به نژاد پرستی خودشان هم احترام نگذاشتند احمدی نژاد از همان حماقت خودشان بر علیه خودشان سخن راند اما آنقدر احمق بودند که حماقت خودشان را هم نفهمیدند . ای کاش زنده یاد جلال آل احمد نویسنده فرهنگ برهنگی زنده بود تقدیم به آنها که دنبال دمکراسی غرب هستند   .......... نویسنده : شریف

نظر دهید

دسته ها :
پنج شنبه هفتم 3 1388
X